Vragenlijsten

Prikkelen, informeren en inspireren

Intake Vragenlijst

Willen jullie samen in relatietherapie? Dan wil ik aan jullie vragen om los van elkaar het intakeformulier in te vullen.

Jullie mogen deze invullen en naar mij mailen, of meenemen naar de volgende sessie.

Door het volledig invullen van het intakeformulier krijg ik als behandelaar  al concrete informatie over jullie en jullie problematiek. Door deze gegevens alvast te verstrekken kan het intakegesprek zo efficiënt mogelijk verlopen. 

 

Houd Me Vast Vragenlijst Intake
Word – 47,0 KB 609 downloads

DAS Vragenlijst

Deze vragenlijst is een inventarisatielijst en geeft inzicht in hoe je oordeelt over verschillende punten over je relatie, op het moment dat je de lijst invult. De DAS vragenlijst kun je op verschillende momenten van het proces invullen, bijvoorbeeld aan het begin of het einde.

Vragenlijst DA Svragenlijst
PDF – 606,5 KB 1120 downloads

Gedachten en gevoelens

EFT laat partners zien in welke patronen ze verstrikt geraakt zijn en verkent met hen de angsten en pijnpunten die ze bij elkaar raken, waardoor het patroon herkenbaar wordt. Het invullen van deze vragenlijst brengt gedachten en gevoelens in kaart als dingen niet lopen tussen elkaar. Door dit te gaan begrijpen en vooral te voelen kunnen partners zich bewust worden van hetgeen ze nodig hebben van elkaar om zich veilig en verbonden te voelen.

Vragenlijst Behoeftenenangsten
PDF – 22,9 KB 1197 downloads
Vragenlijst Gedragengevoelens
PDF – 74,1 KB 1078 downloads

De Cirkel

Door welk gedrag van de ander word je eigen gedrag uitgelokt? En hoe lokt dat gedrag weer het gedrag van de ander weer uit? In EFT worden gedrag en gevoelens in de interactiecirkel gezet. De cirkel wordt benoemd als het gezamenlijke probleem, in plaats van het gedrag van alleen jou of de ander. Door het invullen van de cirkel worden gedragingen en gevoelens begrijpelijker.

Vragenlijst Decirkel
PDF – 214,4 KB 1120 downloads
Eft 2022 Strip Digitaal
PDF – 2,1 MB 267 downloads
Eft Patroon Ophelderen Ii
PDF – 561,4 KB 275 downloads
Eft Gehechtheidsassessment
PDF – 338,3 KB 257 downloads